Decalin

Производител: Nove Pharm
Артикулен номер: #Decalin
Наличност: 100

66.00лв.

Декалин (декахидронафтален, също известен като бициклодекан) бициклично органично съединение е промишлен разтворител. Безцветна течност с ароматна миризма, която се използва като разтворител за много смоли или горивни добавки. Той е наситен аналог на нафтален и може да бъде получен от него чрез хидрогениране в присъствието на катализатор. Декахидронафталин лесно образува експлозивни органични пероксиди при съхранение в присъствието на въздух.

Изомери

420/5000 Декахидронафталенът се среща в цис и транс форми. Трансформацията е енергийно по-стабилна поради по-малко пространствени взаимодействия. Цис-декалин е хирална молекула без хирален център; Тя има двойна ротационна ос на симетрия, минаваща през центъра на връзката 9-10, но няма отразяваща симетрия. Хиралността обаче се отменя чрез процес на обръщане на стола, който превръща молекулата в огледален образ.